Today’s NaPoWriMo prompt was take a poem for a different language and by just looking at the poem, rewrite the poem solely based off of words that may make different sounds. While Pablo Neruda is clearly one of my favorite poets of all time, I came across a poem by the Dutch poet, Erik Spinoy. His poem entitled, “Take This Flesh” is below in Dutch:

Neem dit vlees

en drijf het
naar waar het ophoudt vlees te zijn.

Soms doet zich na het schelle projecteren
een heftige remanentie voor

soms is er op het oog haast niets te zien

soms ook schiet alles in een kramp

de onverklaarbare kramp van het
Martin MAC2000 Performance
apparaat

en van het frunniken daaraan.

Neem dit vlees

en jaag het op
totdat het buiten zich raakt

tot het vleesloos als een vuurwerk openbarst

en vleesloos weer verschiet.

Here is my Homophonic Translation:

Now the flies

are drifting here
near where afloat flies may sing.

Some do sit in the shell’s protection
even hearing romantic snores.

Some miserable hasty nats may zing.

Some take cornet wails in even damps.

An overture – damps by the
Martin MAC20oo Performance
apparatus.

Are you the fallen drunkard?

Now the flies

are joined here – up –
today here bugs sit rich

for here – fearless – all even sit and work openly